Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Α) Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα είναι ουσιωδώς εντελώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε και

Β) Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του, η οποία όμως αποδεδειγμένα προϋπήρχε. 

Μετά την παράδοση του προϊόντος, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Η Επιχείρηση ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ του Κωνσταντίνου Κερμαλή ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα από το νόμιμο παραστατικό της αγοράς, ήτοι την απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ). Επιστροφές οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω συνθήκες ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στον πελάτη. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ είτε στo τηλέφωνο 210 5727113 είτε με email στο info@taxiarxes-monastiriaka.gr αναφέροντας λεπτομέρειες.