Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

  

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους:

Α) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος Ταξιάρχες Μοναστηριακά (taxiarxes-monastiriaka) σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε.

Β) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του, η οποία όμως αποδεδειγμένα υπήρχε κατά το χρόνο παράδοσης του προϊόντος.

Μετά την παράδοση του προϊόντος ή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή.Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Η επιχείρηση Ταξιάρχες Μοναστηριακά (taxiarxes-monastiriaka) του Κωνσταντίνου Κερμαλή ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα από το νόμιμο παραστατικό της αγοράς, ήτοι την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα Ταξιάρχες Μοναστηριακά / taxiarxes-monastiriaka είτε στo τηλ. 210 5727113,  είτε με email στο info@taxiarxes-monastiriaka.gr.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Η αλλαγή του προϊόντος πραγματοποιείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα ή με υπαναχώρηση εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994 και εφόσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

 

2. Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).


TOP